اخبار اصلی
آرشیو اخبار
در این بخش با وارد کردن کد پرسنلی و کد رمز میتوانید فیش های حقوقی سه ماهه اخیر خود را رویت نموده در صورت نیاز آنرا چاپ کنید فیش حقوق کارکنان
در این بخش کارشناسان کارگزینی واحدها کارکرد و اضافه کار پرسنل را وارد نموده، کارشناسان آنرا پالایش و تائید نموده پس از بررسی مستقیما به نرم افزار حقوق دستمزد ارسال میشود اطلاعات کارکرد و اضافه کار
در این قسمت مسئولان مربوطه در واحدها از لیست کسورات وام و پس انداز واحدها مطلع شده نفرات مورد نظر را کسر یا اضافه می نمایند. این اطلاعات مستقیما پس از تائید توط سیستم حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار میگیرد اطلاعات وام ها و تسهیلات
در این قسمت مسئولان مربوطه میتوانند اطلاعات بیمه ای شامل نوع بیمه، تعداد نفرات اصلی، تبعی یک، تبعی 2، تبعی سه و نقل و انتقال و تغییرات بیمه افراد را رویت نموده و یا اعلام نمایند. این اطلاعات پس از تائید در نرم افزار حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار میگیرد. اطلاعات بیمه ای
گزارشات مدیریتی مورد نظر جهت استفاده مدیران ستادی گزارشات مدیریت
ارسال پرسش و پاسخ و درخواست ها برای کارشناسان ستادی پرسش و پاسخ
در این قسمت می توانید راهنمای آموزشی سیستم فیش حقوقی را مشاهده نمایید. راهنمای آموزشی
در این قسمت می توانید فایل Adobe Reader را بر روی سیستم نصب کنید. Adobe Reader

1 کاربران آنلاین

با سامانه سیار، نیازی به مراجعه کارکنان به ستاد مرکزی نخواهد بود